суббота, 29 сентября 2012 г.

Модуль 11. Рефлексія

З усього того, з чим я ознайомився на цьому тренінгу, на мою думку, найефективнішим для навчання моїх учнів буде створення вікі-сторінки та робота з блогами в Інтернеті, робота в команді, самоконтроль та взаємоцінювання діяльності, а для мене - навички організації такої роботи для своїх учнів.

Модуль 10. Рефлексія

У цьому модулі я  з’ясував  роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме, що від чітко поставленої вчителем задачі і підготовки відповідних ресурсів для учнів ми маємо результат. В своєму проекті використовую інструктивні картки, які допоможуь учням спрямувати свою діяльність, а саме:
а) лист-контроль «Оцінювання навичок спільної діяльності»;
б) учнівська презентація ходу та результатів проекту;
в) форма оцінювання вікі-статті;
г) учні на початку проекту створюють план дій для дослідження свого питання.
Протягом всієї роботи вчитель постійно консульутє учнів і контролює процес.

Модуль 9. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання, саме:
1) учнів, що мають проблеми у навчанні потрібно об'єднати в групи з сильнішими учнями; дозволити не писати свої відповіді на рефлексію в блозі, а обговорити з вчителем, учнями своєї групи; звузити завдання до обов’язкового виконання найбільш важливих елементів; дозволити учням зробити вибір з декількох варіантів відповідей або давати відповіді усно розгадування кросворду; звернутися по допомогу класного керівника, шкільного психолога, батьків, які добре знають фізичні та психологічні можливості учня; вимагати від такого учня щоденний план завдань для сприяння кращій організації та завершенню роботи.
2) обдарованих учнів заохочувати вийти за рамки звичних речей і виробити творчі рішення для складних проблем.

Модуль 8. Рефлексія

      Цей модуль дає можливість обдумати методику «оцінювання,  зосередженого на потребах учнів», а саме як підвищити ефективність диференційованого підходу до оцінювання учнів, яке має відбуватися постійно протягом проекту та включати оцінювання всіх вказаних у навчальних цілях знань та навичок;
       Будуючи програму оцінювання, з урахуванням навчальних потреб учнів,  намагався акцентувати увагу як на змісті навчальної теми, так і на навичках 21 століття;
      З'ясував, що форми оцінювання мають критерії,  тісно пов’язані з цілями, та дескриптори, які  при описуванні рівнів сформованості навичок та  засвоєння знань, відображаються в кінцевому продукті проекту, що розробляється учнями;
      Щоб визначити рівень розуміння учнями теми, їх знання та якість учнівських робіт, їх демонстрації, використовується підсумкове оцінювання.

Модуль 7. Рефлексія

        Працюючи з цим модулем я намагався ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів.
        Теоретичний матеріал модуля  дозволяє переосмислити мій власний погляд на організацію проектної діяльності учнів, можливості інтеграції, використання ІКТ, оцінювання роботи в проекті.
        Проектна діяльність учнів сприяє формуванню життєвої компетентності, формуванню цілісної картини світу, інтегрує знання з різних предметів в повсякденне життя дитини. Використання ІКТ в сучасному світі - не самоціль, а засіб, що сприяє формуванню навичок спільної діяльності в постіндустріальному суспільстві, в умовах економіки знаь. Вміння співпрацювати в мережі, дистанційно, працювати над спільними документами, оцінювати роботу інших та коригувати власну діяльність – все це навички, необхідні сьогоднішнім учням для інтеграції у завтрашнє суспільство.

Модуль 6. Рефлексія

Особливість модуля полягала в тому, щоб використовувати сервіси Інтернету для спілкування та співробітництва і для покращення власного викладання та навчання учнів. Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання сервісів Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчання моїх учнів, а саме:
- Блоги (Персональні щоденники; анотовані тематичні списки джерел для досліджень; хронологічні записи спостережень; )
- Вікі (Створення групових спільних веб-статей; )
- Веб - сайти для спільного розміщення та редагування документів (Спільне написання творів та статей)
- Сайти списків гіперпосилань та спільних закладок

Модуль 5. Рефлексія

Працюючи  з п'ятим модулем електронного підручника, я знайшов та зберіг Інтернет-ресурси, які можна використовувати при вивченні обраної теми проекту, з'ясував  як використовувати інтерактивні Інтернет-ресурси для пояснення учням нових можливостей співпраці, спілкування та проведення досліджень, а також опанував шляхи ефективного пошуку та оцінювання Інтернет-ресурсів для проведення досліджень та навчився правильно використовувати Інтернет ресурси, дотримуючись закону про авторські права.
 На завершення модуля я спланував, як потрібно використовувати Інтернет при вивчення теми навчального проекту.
Всі ці види діяльності все ближче і ближче наближають до розуміння метода проекту.